Båtførerbevisførst i 2008

Innføring av obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter vil tidligst skje en eller annen gang i 2008.