Krev sanksjonsmiddel overfor legane

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen må nå sørgje for å innføre kontrolltiltak og sanksjonsmiddel overfor legane.