Sjøforsvaret slepp landligge

Opposisjonen på Stortinget har lukkast i å presse forsvarsministeren og forsvarssjefen til å revurdere innsparingsplanane for Sjøforsvaret.