- Gassen er blitt for dyr for oss

Det er den høye prisen på nordsjøgassen som har hindret Naturkraft i planene om å bygge gasskraftverk, forklarer informasjonssjef Geir Fuglseth.