• MOTSTANDER: Sorenskriver Martin Tenold er sterkt kritisk til juryordningen av flere grunner: - Det finnes knapt nok noen institusjon som har så stor makt, men hvor innsikten og muligheten til å etterprøve det som besluttes er så liten, sier Tenold.<br/>Foto: ØRJAN DEISZ

Frykter rasisme med juryordning

Sorenskriver Martin Tenold tror fordommer og rasistiske holdninger lettere kommer til uttrykk i en jury, enn i en meddomsrett.