PST mister Krekar-saka

Riksadvokaten har overflytta etterforskingsansvaret for mulla Krekar-saka frå overvakingstenesta PST til Økokrim.