Like mange tvangsinnleggelser som før

Innleggelse ved tvang på psykiatrisk sykehus, benyttes like ofte i dag som for i siste halvdel av 90-tallet.