LO-aksjon mot Valgerd

Landsorganisasjonen krev nå at statsråd Valgerd Svarstad Haugland omgjer vedtaket som gav grønt lys for opne butikkar 2. pinsedag (16.mai).