Sjukebilen eit rullande akuttmottak

Det er lenge sidan ambulanse berre var transport av sjuke. No er sjukebilen nærmast eit akuttmottak som gir hjartepasientar mykje større overlevingssjanse.