Klare brot på regelverket i Helse Sør

Toppsjefen i Helse Sør hadde pensjonsvilkår i strid med retningslinene. Toppsjefen, styreleiaren og styra fylgde ikkje reglane for behandling av løn og pensjonsvilkår for ei rad leiande tilsette.