Gulrot og pisk for å få færre kommuner

Et av Erna Solbergs viktigste mål som statsråd er å få færre og atskillig større kommuner. Hun har gitt dem en frist på to år for å få prosessen i gang, og bruker både gulrot og pisk.