Henschien tapte i lagmannsretten

Det bergenske selskapet Henschien Insurance tapte saken mot revisjonsgigantene Ernst & Young og PriceWaterhouseCoopers også i lagmannsretten, og pådrog seg nye 2,6 millioner kroner i saksomkostninger.