Må svare for gullpensjoner

Kontrollkomiteen på Stortinget er ikkje ferdig med saka om dei gullkanta pensjonane for statlege sjefar. Komiteen vil nå forfylgje saka.