Still krav til din nettkommune

Du trenger ikke lenger stille i skranken på rådhuset. 30 av 59 kommuner på Vestlandet har tatt steget ut på internett. Hos de beste nettskrankene kan innbyggerne få utført de fleste ærend.