Norsk reaktor stengt ned i natt

Ved 3-tiden ble forsøksreaktoren ved Kjeller i Akershus stengt ned. Det er ikke målt radioaktivitet over normale verdier utenfor stålhuset.