Underordna godkjende rekningane

Forsvaret har avdekka systematisk avvik frå hovudregelen om at ein overordna må godkjenne reiserekningane til kontreadmiral Atle Karlsvik.