Tjuvfiskere rundt Svalbard dømmes etter fullmaktslov

Trålere som fisker ulovlig i vernesonen rundt Svalbard blir bøtelagt og eventuelt dømt med basis i en fullmaktslov fra 1976.