Søppelrekord på badeplassene

Mange av badeplassane langs Hordalands-kysten kjem ikkje til å bli vedlikehaldne i sommar.