SINTEF kritisk

I rapporten «Helsetjenester for tunge rusmiddelmisbrukere», er SINTEF Unimed kritisk til Rusreform II.