Sørfjorden erblitt giftigere

En ny miljøundersøkelse viser at PCB-innholdet i torsk er det største siden overvåkingen i Sørfjorden i Hardanger startet i 1980. Statens Næringsmiddeltilsyn advarer mot å spise torske-lever.