Utlendinger på gress i Norge

Onsdag bestemte regjeringen at utenlandske sesongarbeidere kan delta i innhøstingen av gress på norske gårder. I dag har de bare lov til å plukke bær, mose og grønnsaker.