Vil vurdere tak på bompenger

I fremtiden kan det bli innført maksimalsatser på bompengeavgifter i Norge.