Uvisst om det blir moms på trening

Stortingsflertallet vil ikke frita treningssentrene for moms nå, men ber regjeringen vurdere dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.