Økt samvær skal gi lavere barnebidrag

Faktiske kostnader ved å ha barn, både mors og fars inntekt og omfanget av samvær blir avgjørende for utregningen av de nye bidragssatsene.