Sykehusene følger opp uhell for dårlig

Hvert fjerde sykehus har så dårlige rutiner for rapportering og systematisk oppfølging av sykehusuhell at de bryter loven. Bare ett av sju sykehus har tilfredsstillende rutiner.