Redder flere tidligfødte

Ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT) redder legene nå nyfødte med fødselsvekt helt ned til 300 gram. En tredel av de aller minste ville ikke overlevd dersom de var blitt født før 1990.<