Uendret jaktkvote <br/>på Vidda

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fant ikke å imøtekomme ankene som var kommet inn på vedtaket om jaktkvote for villreinjakten på Hardangervidda.