Cato Schiøtz: -Går mot avvikling av gården

Det er vanskelig å se noen annen mulighet enn at gården avvikles, sier Per Kristian Orderuds forsvarer, Cato Schiøtz.