Tøff start for nazi-sønnen Per Kleppe

Våren 1945 lå familien til Per Kleppe i ruiner. Faren var arrestert som aktiv nazist, broren hadde falt på Østfronten, og moren var kastet på gaten i Bergen. Selv dro han til Oslo, og ble der.