Skoledoene kan gi barn psykiske problemer

En av ti førsteklassinger tisser seg ut. Også eldre barn har blæreproblemer. Dårlige skoledoer er en av årsakene. Resultatet kan bli at barn får psykiske problemer. Noen kan få selvmordstanker.