Full sjekk av pasientbro-pasienter

Rikstrygdeverket vil organisere et mottaksapparat for pasienter som kommer hjem etter behandling i utlandet.