Superdirektorat skal ta seg av all transport

Regjeringen vurderer å samle alle transporttilsyn i et uavhengig superorgan. Det vil få ansvaret for sikkerhet på vei, jernbane, i luften og til sjøs.