- Støy svekker i liten grad hørselen

En undersøkelse utført av Folkehelsa blant 51.000 nordtrøndere konkluderer med at støy kun i liten grad svekker hørselen. Arbeidstilsynet er svært overrasket over konklusjonen