Venter ikke store endringer

Oppheving av lukningstidsloven på hverdager hilses velkommen hos kjøpmenn, men det ventes få endringer fra dagens praksis.