På kurs for å avgi makt

Like over nyttår sender Victor D. Norman landets toppembetsmenn på kurs for at de skal lære seg å avgi makt.