- Viktig for Hagen å plage regjeringen

Frank Aarebrot mener at det viktigste for Carl I. Hagen er å plage regjeringen. Han er med på alle utgiftsøkninger som kan hindre Høyre i å gi skattelette.