Vil fjerne avgift på svovelutslipp

Regjeringen vil foreslå for Stortinget at svovelavgiften på utslipp fra bruk av kull, koks og raffinerier fjernes, dersom industrien stiller opp.