Overleverer protester til den britiske ambassaden

Regjeringen vil overlevere de mange norske protestene mot de radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget til den britiske ambassaden.