Tid for å «trimme» flere etater

Victor D. Norman satser nå for fullt på å modernisere og samkjøre Trygdeetaten, Aetat og sosialetaten. Målet er å få 100.000 mennesker til å greie seg selv.