Ingen kjøpefest for Eva

Hver av oss bruker nær 2400 kroner på juleinnkjøp i desember. Sosialklient Eva Sennesvik (36) er tilskuer til kjøpefesten.