Fortsatt for lett å bli lærer

Antallet søkere har økt litt, men fortsatt er holder det med bunnkarakterer for å utdanne seg til lærer i Norge. Lærerforbundet mener dette vil presse fram flere privatskoler.