Negativ munn- og klovsyketest

Testresultatet av prøven fra kvigen Amy på gården Spanne i Finnøy var også mandag negativt.