Klærne byttet om

Da de to drepte jentene ble funnet, hadde de hverandres klær på seg. Dette opptok førstestatsadvoktaten i sin utspørring av Jan Helge Andersen i dag.