Slutt på hemmeleghaldet

Bondevik-regjeringa kastar nå vrak på hemmeleghaldskremmeriet til Stoltenberg-regjeringa. Men Bondevik-regjeringa har også gjort kuvending i eigen argumentasjon.