"Murman" tømmes for diesel og olje

Nødlossinga av den havarerte tråleren "Murman" er igang. Fabrikkskipet tømt for 40 tonn diesel og olje. Det er også klart at skipets kaptein var under påvirkning av alkohol da havariet skjedde.