Schiøtz betonte sakens spesielle karakter

Per Orderuds forsvarer Cato Schiøtz betonte i sitt innledningsforedrag trippeldrapssakens spesielle karakter, og sa at juryen står overfor en "formidabel oppgave".