Biskopene vil ha kvinne

Et flertall av landets biskoper, seks av elleve, har Laila Riksaasen Dahl som førstevalg som ny biskop i Tunsberg.