- Atomselskapet peker nese til Norge

Miljøorganisasjonene reagerer meget sterkt på opplysningene om at Sellafield-anlegget har pøst betydelig mengder radioaktivt avfall i havet også tidligere i år.