Flere søker seg inn på yrkesfagene

Søkningen til yrkesfagene har økt, mens det er en nedgang i søkningen til allmenne, økonomiske og administrative fag.