Rekordmange familiegjenforeninger

Nærmere 20.000 utlendinger fikk innvilget søknader om familiegjenforening eller oppholdstillatelse i Norge i fjor.